Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja 24§:n mukainen tietosuojaseloste

Laatimispäivä 26.5.2018

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Athleron Oy, Läntinen pitkäkatu 21-23, 20100 Turku

Y-tunnus 2845208-4

Email: esa@macronfinland.fi

 

2.. Rekisterin nimi

 

Macron Finland -  Athleron Oy:n asiakasrekisteri.

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus ja rekisterin pitämisen peruste

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen, asiakaspalvelutarkoituksiin ja markkinointitarkoitukseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakas- ja tuotetiedottamiseen, markkinointiin, tutkimuksiin sekä kilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitoon, hallintaan ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Macron Finlandille. Asiakkaat saavat ajankohtaista viestintää sähköpostitse, jos siihen on annettu suostumus. Macron Finland lähettää asiakkaille myös tarjouksia ja muuta ajankohtaista kampanjamateriaalia postitse tai sosiaalisen median kautta.

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen perusteella kulloinkin voimassa olevan Suomen lainsäädännön mukaisesti.

 

4. Rekisterin sisältää ja siellä käsitellään seuraavia tietoja:

Nimi

Osoite

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Tilaustiedot

Suoramarkkinointilupa

Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

Seura tai yhteisö, jolle asiakas mahdollisesti lahjoittaa bonusta

 

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja tuotetilauksien, asiakkaiden rekisteröinnin tai tietojen päivyksen yhteydessä tai Macron-Storessa. Tiedot syöttää Macron Finlandin henkilökunta tai asiakas itse internetjärjestelmän kautta.

Tietoja päivitetään asiakastapahtumien yhteydessä.

 

6. Tietojen luovutus ja siirto

 

Macron Finland ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle.

Tietojenkäsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tiedot tai osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten palveluntuottajien servereillä, järjestelmissä tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Tietoja voidaan luovuttaa jos siihen on lakiperusteinen vaatimus.

 

7. Rekisterin suojauksen periaate

 

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Manuaalinen tieto säilytetään lukituissa tiloissa. Tietojen käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus työsuhteen aikana ja sen päättymisen jälkeen.

 

8. Tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna Macron Finlandin osoitteeseen.

 

9. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on häneen koskevaan henkilötietoon tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen, vanhentuneen tai poistettavan tiedon iilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyn on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä luotettavasti toimenpiteiden yhteydessä.

 

Yhteystiedot

 

Macron Finland - Athleron Oy

Läntinen pitkäkatu 21-23, 20100 Turku

Y-tunnus 2845208-4

myynti@macronfinland.fi

 

Myynti ja asiakaspalvelu

Esa Nieminen, Asiakkuuspäällikkö / Turku
esa@macronfinland.fi / +358 40 825 0467

Jasperi Nieminen, Markkinointipäällikkö, Asiakaspalvelija / Turku
jasperi@macronfinland.fi / +358 40 061 6683

 

Macron Store Turku

Läntinen pitkäkatu 21-23, 20100 Turku

myynti@macronfinland.fi / +358 20 787 1761

Avoinna:

Ma - Pe: 8:00 - 16:00

La ja Su suljettu

sovitukset sopimuksen mukaan

 

 

JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ NIIN OLEMME SINUUN PIKAISESTI YHTEYDESSÄ!